Přeskočit na obsah

Hudební salón Café crème

… lahůdky nejen hudební…

Monika Knoblochová & hosté

pod záštitou Pražského jara

… v příjemné atmosféře podvečerních koncertů podněcovat zájem o rozličná umění, klást v kontrast i soulad hudbu starou a moderní, literaturu, divadlo, tanec a výtvarná umění a tím vším vážené hosty a umělce inspirovat ke vzájemným rozhovorům a myšlenkám všedním i nevšedním…

PRAHA
4/2 2024
 
…umělecký život v Praze na přelomu 18. a 19. století.. hudbymilovná společnost.. přátelství F. X. Duška a jeho ženy Josefiny s W. A. Mozartem.. mimořádná skladatelská osobnost V. J. Tomáška.. šlechtické kruhy a umělecké salóny..
 
Dagmar Šašková – mezzosoprán
Monika Knoblochová – piano-forte
 
 
 
PAŘÍŽ
 23/2 2024

…světová metropole, k jejímuž hudebnímu vývoji přispěli čeští skladatelé, z nichž někteří ho přímo utvářeli nebo významně ovlivnili.. znovuprobuzení dnes už téměř zapomenuté hudby, ale i tituly dodnes slavných krajanů..
 
Clara Nováková – flétna
Libor Mašek – violoncello
Monika Knoblochová – cembalo
 

MANNHEIM
 17/3 2024

…a slavná Mannheimská škola – svébytná, osobitá hudební řeč s typickými prvky..  a řadou českých hudebníků, z nichž jeden byl i jejím zakladatelem…
 
Adéla Štajnochrová – housle
Jan Marek – housle
Libor Mašek – violoncello
Monika Knoblochová – cembalo
 
 
 
LABYRINT ZVUKU A OBRAZU
c i n e m a t i c k ý   k o n c e r t
14/4 2024
 
…obrazy starých mistrů i těch novějších.. jejich pomalé prolínání se spojuje se zvukovou krásou violy da gamba a cembala a vytváří jedinečný, fantazijní příběh.. 
 
Jan Komárek – film, světelný design
Melusine Srovnal – viola da gamba
Monika Knoblochová – cembalo