Přeskočit na obsah

Pontes musici – Hudební mosty

pontesmusici.cz

…Spojeni hudbou – hudbou spojují…

Pro krásný pocit…pro potěchu duše… pro lepší společnost… pro pocit sounáležitosti, společný prožitek, setkávání a poznávání, pro obohacení ducha, zachování znalostí, moudrosti předků i objevování nového, poučení i inspiraci, pro pocit uspokojení, pro touhu po neznámém, pro lásku, chvíle radosti i smutku, pro oslavu, zpestření všedního dne i zaplnění prázdnoty… pro to vše i mnoho dalšího je tu HUDBA

Aktuální akce: