Hudební salón Café crème

Nově! Vstupenky lze zakoupit v síti GoOut!
 
 
- Hudební salón Café crème -
Jaro 2023


V blízkosti dvou světových válek
..komorní hudba s cembalem...
 
12. února 2023
 
Cembalo. Nástroj často takřka výlučně spojovaný s obdobím baroka. A přece už od začátku 20. století pro něj začal vznikat nový svébytný repertoár a po odmlce v 19. století můžeme vpravdě mluvit o jeho znovuzrození. Pro celou řadu skladatelů přelomu 19. a 20. století, do té doby píšících výhradně pro klavír či varhany, představovalo cembalo nový a inspirativní impuls, neokoukaný nástroj. Je překvapivé kolik zvučných skladatelských jmen různých národností jako M. de Falla, F. Poulenc, D. Milhaud, J. Ibert, H. Sauguet, B. Martinů, E. I. Kahn, M. Roesgen-Champion., Fl. Schmitt, M. Flothuis ad. jím bylo zaujato natolik, že mu věnovali jednu nebo často dokonce i více skladeb. Společně s novým repertoárem, který v průběhu 20. století nabyl úctyhodných rozměrů, se rozšiřoval i počet nových interpretů. Skladby vzniklé v blízkosti dvou světových válek rozšíří a doplní vyprávěné zajímavosti o celé této nové éře.
 
Clara Nováková - flétna
Adéla Štajnochrová - housle
Monika Knoblochová - cembalo
 
 
Hudba sladké Anglie
 
5. března 2023
 
Alžbětinská doba představuje neuvěřitelně zajímavé období rozkvětem snad všech oblastí i samotným způsobem života a kulturními zájmy tehdejší společnosti, rozkvětem vzdělanosti, literatury a divadla. Bývá označována jako zlatý věk Anglie.
Tato doba představuje zároveň unikátní období ucelené tvorby tzv. Virginalistů, celé skupiny autorů věnujících se psaní skladeb pro cembalo, souhrnně v tehdejší Anglii označované jako virginal. Mezi ně patří jména tak významná jako William Byrd, John Bull, Giles Farnaby, Thomas Morley ad., představující svojí tvorbou přechod renesančního hudebního ke zrodu raného baroka. Jejich hudba zahrnuje celou řadu forem - jak duchovních, tak světských, mezi nimiž dominuje obrovské množství oblíbených variací často na světské populární písničky, které představují vrcholně virtuozní tvorbu. Vedle klávesových nástrojů byla neméně oblíbená viola da gamba, půvabná a svébytná jak v sólových kusech, tak i ve spojení s cembalem.
O mistrovství jejích představitelů, především Tobiase Huma  a Christophera Simpsona si můžeme udělat z dochovaných skladeb zahrnujících oblíbené groundy, taneční formy i programní skladby.
 
Monika Knoblochová - cembalo
Melusine Srovnal - viola da gambaKarel Ditters z Dittersdorfu (1739-1799)
...vzpomínky hudebníka 18. století..
 
26. března 2023
 
Karl Ditters von Dittersdorf (1739 – 1799), kapelník biskupa Schaffgotsche na zámku Jánský Vrch u Javorníku, byl jednou z nejvlivnějších osobností z okruhu slezských zámeckých kapel. Tomu však předcházel pestrý život nejprve ve Vídni, odkud pocházel a kde se stal houslovým virtuozem, turné s Chr. W. Gluckem po Itálii i členství v kvartetu po boku W. A. Mozarta, J. Haydna a J. Kř. Vaňhala. Díky jeho vlastním pamětem v dobovém vydání máme řadu unikátních informací o jeho životě a názorech, i svědectví o řadě skladatelských osobností, jejichž skladby tvoří významnou součást programu, doplněného o výňatky z cenných Dittersdorfových vzpomínek. Jimi navazujeme na v minulosti realizované programy propojující hudbu a zajímavosti z vlastních životopisů Fr. Bendy, V. Jírovce či V. J. Tomáška, které byly publikem vřele přijaty.
 
 
Monika Knoblochová – cembalo & četba
Collegium Café crème
 
 
Corelli & Händel
...napříč virtuózními transkripcemi..
 
16. dubna 2023
 
Jméno Arcangela Corelliho skloňujeme nejčastěji v souvislosti s rozvojem houslové techniky. Jeho přínos je však nezpochybnitelný také v oblasti hudebních forem. Mezi dva nejvýraznější zástupce můžeme řadit concerto grosso a formu sonáty, kterou tehdejší barokní Evropa rozlišovala na dva typy: sonatu da chiesa – charakterem vážnější a více polyfonní „chrámovou sonátu“ a její protipól, sonatu da camera, s výraznou taneční rytmikou a melodikou tzv. „komorní sonátu“. K tomuto typu sonáty patří i řada variací na téma známé jako La Folia, jež se vyskytlo v dílech i Jeana-Baptiste Lullyho, Marina Maraise, Alessandra Scarlattiho, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha či právě Georga Friedricha Händela. Oproti Corellimu Georg Friedrich Händel vstoupil do hudební historie především jako skladatel oper a oratorií - jeho komorní tvorba však zasluhuje bezpochyby stejnou pozornost. Ta byla neskrývaným způsobem inspirována právě sonátovou a koncertantní tvorbou Arcangela Corelliho především během Händelova pobytu v Itálii. Jeho soubor dvanácti concerti grossi, op. 6 odkazuje na Corelliho sbírku se stejným opusovým číslem. Vytříbený cit pro formu, přirozená melodičnost hudebních frází a oslnivá virtuozita je společným rysem obou skladatelů.
Původně převážně houslové skladby se posluchačům představí nejen v dobových transkripcích, ale i v autorských úpravách samotné flétnistky a zazní přitom hned několik nástrojů flétnové rodiny – altová flétna F, sopránová C či tzv. Voice Flute in D populární například v barokní Anglii.
 
Michaela Koudelková - zobcové flétny
Libor Mašek - violoncello
Jan Krejča - theorba
Monika Knoblochová - cembalo

Aktuality, program:  www.pontesmusici.cz
www.facebook.com/CafeCremePrague
kontakt: 
salonCafeCreme@gmail.com
tel: 723 117 050
 
Nabízené vstupenky pro rok 2023: 
Abonentka  - 4 jarní koncerty:
ABO Klasik senior/student: 700 Kč
ABO Klasik plná: 850 Kč
ABO VIP: 1000
Klouzavá vstupenka (4 libovolné koncerty za rok 2023)
senior/student: 750 Kč
plná: 950 Kč
Klasické vstupné od roku 2023
280 Kč/200 Kč/80 Kč
Mácha - Café crème 11.prosince 2022.jpg
Benda - 300x vivat plakát (1).jpg
Hudební salón Café crème - podzim 22.jpg
Hudební salón Café crème - vstupenky goout, na místě.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one