26. září 2021 (neděle)
Cinéma préparé
Komárek – Nejtek - Knoblochová 

...hudebně/vizuální kompozice, inspirovaná živými hudebními produkcemi k němému filmu, kde hudba není pouhým ilustrátorem, ale stává se nedílnou součástí výtvarného prostředí... propojení zvuku barokního cembala s elektronikou, experimentálním filmem a specifickým světelným designem vytváří jeden komplexní, pocitový svět...
  
Jan Komárek - koncept, režie, film a světelný design
Michal Nejtek - hudební koncept, cembalo (cembalo preparé), elektronika 
Monika Knoblochová - tvorba, cembalo (cembalo preparé), keyboard Rolland XP 50


 
MIMOŘÁDNÝ KONCERT HUDEBNÍHO SALÓNU CAFÉ CRÈME
a INTERNATIONAL SHAKUHACHI FESTIVAL
30. října 2021, DIVADLO ARCHA!!! (20:00)
JAPAN UNLIMITED:
Naoko Kikuchi, Suizan Lagrost, Monika Knoblochová, Kimei Matvija 


...tradiční japonské nástroje shakuhachi a koto ve spojení s cembalem či klavírem.. exotika japonské soudobé hudby.. ojedinělá příležitost slyšet neslýchané v podání mistrů svých nástrojů..
 

14. listopad 2021 (neděle)
Hudba a filosofie francouzského osvícenství

...nový životní postoj i filosofický směr měnící dosavadní myšlení .. kritika nesvobody a společenských poměrů  i mimořádné počiny v oblasti hudby..
... kantáty a sólové skladby pro violu da gamba i cembalo z hudby francouzského vrcholného baroka (M. Pignolet de Montéclair, J. Bodin de Boismortier, J. Ph. Rameau, F. Couperin ad.). Hudbou se propletou úryvky z filosofických myšlenek a nových životních postojů francouzských osvícenců i jejich kritiky dosavadního způsobu života...

 

Hana Fleková – viola da gamba
Barbora Kabátková – zpěv
Monika Knoblochová – cembalo, četba

21. listopadu 2021 (neděle)
Carl  Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788)

W. A. Mozart: "Er ist der Vater, wir sind die Bub'n. Wer von uns was Rechts kann, hats von ihm gelernt."
... mimořádná osobnost nesoucí bachovskou tradici ve vlastním, osobitém stylu, stěžejní představitel hnutí Sturm und Drang, který ve své době dokonce předčil proslulost svého otce a zároveň se stal vzorem i těm nejlepším hudebníkům další generace...
 
Jana Semerádová – flauto traverso
Dagmar Valentová – viola
Monika Knoblochová – forte-piano
 
10. prosince 2021 (pátek)
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

...virtuozitou jiskřící árie i instrumentální skladby jednoho z největších představitelů německého vrcholného baroka...
Markéta Böhmová – zpěv
&
Collegium Café crème
 
2020, jaro

2. února 2020

Import/export:
hudební migrace


…úsloví „co Čech, to muzikant“ či „Čechy – konzervatoř Evropy“ byly pevně spjaty s 18. stoletím a není tak divu, že řada českých hudebníků našla dobré uplatnění v cizině… na druhou stranu Praha, místo bohatého kulturního dění, hostila mnoho zvučných skladatelských jmen z celé Evropy…  

Clara Nováková – flétna
Monika Knoblochová – cembalo

 
 
23. února 2020
Música para tecla y arpa


... iberský poloostrov v 16. a 17. století ... hudba pro klávesové nástroje a harfu – sólové skladby, dueta, písně i skladby zaranžované pro oba nástroje současně … hudba podmanivá, vášnivá i tajemná...

Kateřina Ghannudi – barokní harfa, zpěv
Monika Knoblochová – virginal15. března 2020

Con bravura 
koncert přeložen kvůi prevenci šíření viru Covid-19
na 19. června 2020


transkripce i originální skladby německých a italských virtuózů vrcholného baroka ve strhujícím podání mimořádné sólistky na různé druhy fléten

Michaela Koudelková - zobcové flétny
Libor Mašek - barokní violoncello
Monika Knoblochová - cembalo
3. dubna 2020
Čtyři ruce zmohou více!

 -natočen- viz odkazy výše
…s rostoucí oblibou klavíru v 18. století se záhy stala oblíbenou i 4ruční hra – pro tu vznikal nejen instruktivní repertoár, ale také velmi náročné, původní skladby mistrů jako jsou velkolepé sonáty W. A. Mozarta… a v neposlední řadě sem také patří úpravy snad všech významných symfonií…

PODZIMNÍ ŘADA
Odysée aneb francouzské kantátové drama
11. října 2020
Změna programu - kvůli vládnímu nařízení omzujícímu zpěv jsme byli nuceni změnit program. Koncert se ale koná, za zpřísněných hygienických opatření


Veronika Manová – barokní housle 
Jakub Kydlíček – zobcová flétna 
Mélusine de Pas – viola da gamba 
Monika Knoblochová – cembalo 
 
Od barokního hoboje k modernímu
25. října 2020 - najdeme nový termín... 
25. října 2020
HOBOJ NAPŘÍČ STALETÍMI
..od barokního k modernímu..
 
rozmanité barvy i rozdílný způsob hry na obou nástrojích … repertoár od baroka až po současnost … historicky poučená hra i moderní styl a virtuozita vítěze mezinárodní hobojové soutěže Pražského jara 2019!
 
Martin Daněk – barokní & moderní hoboj
Adéla Štajnochrová - housle
Petr Hamouz - violoncello
Monika Knoblochová - cembalo
 
 
14. listopadu 2020 (sobota!)
GRANDE SONATE (online)

…strhující duel barokního fagotu a violoncella za podpory historického klavíru na cestě mezi Vídní a Mnichovem ve skladbách Th. W. von Dürnitze, W. A. Mozarta, A. Krafta ad.
 
Michaela Bieglerová – barokní fagot
Libor Mašek – barokní violoncello
Monika Knoblochová – forte-piano
 
 
13. prosince 2020 (online, pouze v neděli 20. 12. od 19h do půlnoci!)
CELESTIAL ODYSSEY – NEBESKÁ ODYSEA

 
…prolnutí živé hudby a tanečních obrazů … cembalo, oscilující mezi barokní a současnou hudbou, se stává součástí scény a spolu s pohybem a světelným designem nás pozvolna vtahuje do svého specifického vesmíru mimo čas…
  

Cembalo: Monika Knoblochová
Choreografie: Andrea Miltnerová
Tvorba a tanec: Andrea Miltnerová a Markéta Jandová
Světelný a zvukový design: Jan Komárek

Masky: Jan Komárek

Hudba: Jean-Baptiste Lully/Jean-Henri d'Anglebert, Martin Smolka, Roberto Sierra, Louis Andriessen, François Couperin, Joseph-Nicolas-Pancrace Royer, Kryštof Mařatka, Johann Sebastian Bach, György Ligeti


Produkce: AM&C
Koprodukce: Tanec Praha

Podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 1, Divadlo Ponec, REZI.DANCE, Švestkový Dvůr, Tep39, prostor39

 
 
2019

3. února 2019

 
Paříž 1. poloviny 20. století
- znovuzrození cembala -
 
 
Cembalu bezesporu patřila éra 17. a 18. století. Druhý dech však chytilo po sto letech nadvlády klavíru na prahu 20. století díky mimořádné osobnosti Wandy Landowské (1879-1959), která ho znovuprosadila. Jeho křehká a barevná zvukovost okamžitě zaujala řadu skladatelů, kteří se pro tento „nový“ nástroj nadchli, a tak začala jeho nová velká éra…
 
M. de Falla, B. Martinů, Fl. Schmitt, J. Ibert, D. Milhaud
 
Clara Nováková - flétna
Jan Souček - hoboj
Karel Dohnal - klarinet
Adéla Štajnochrová - housle
Lukáš Polák - violoncello
Monika Knoblochová – cembalo

 
 
 
24. února 2019
 
Mým sídlem je kapka rosy
Hommage à Hildegard von Bingen
Svatá Hildegarda, obdivovaná německá středověká mystička, prorokyně, léčitelka, autorka mimořádně pozoruhodných hudebních, výtvarných, přírodovědných, literárních i teologických děl, osobnost vymykající se všem kategoriím. 
Hudebně vizuální projekt staví na prostorových projekcích Hildegardiných výtvarných děl v dialogu s její hudbou a slovem … jako protipól k ještě modální hudbě 12. století zazní i citlivě vybrané soudobé cembalové skladby
Barbora Kabátková – zpěv, středověká harfa
Monika Knoblochová – cembalo
 
 
 
24. března 2019
Bludný Holanďan
Originální scénický hudebně-divadelní tvar s původní hudbou Jiřího Temla vychází z legend o Bludném Holanďanovi a staré české loutkové hry, zpracovávající tuto legendu typicky loutkářským způsobem. Příběh v tomto zpracování nese silné téma bloudění a odpuštění a zároveň umožňuje balancovat na hraně silných obrazů a „kašpárkovského“ odstupu, otevírá se v něm ideální prostor pro velké hudební plochy i práci s propojením hudby, slova a loutek a scénografického řešení.                                   
Bludný Holanďan navazuje na velmi úspěšnou spolupráci tvůrců na faustovské motivy „O Doktoru Johannesi Faustovi“ z roku 2016.
 
Buchty a loutky
Kamila Mazalová – zpěv
Karel Dohnal – klarinet 
Monika Knoblochová – cembalo
Kateřina Schwarzová - scénář
 
 
14. dubna 2019
 
Cembalo & theorba en duo
 
…cembalo a theorba, dva nástroje podobné zvukovosti, jejichž cesty se v dějinách mnohokrát potkaly a repertoár protnul … jejich spojení maximálně využívá hudebních i zvukových prostředků jim nejvlastnějších - rozmanité ornamentiky, propojení sólových partů, improvizace i partů bassa continua a dosahuje tak velmi bohaté a barevné syntézy obou nástrojů, kterou umožňuje úchvatná a emotivní hudba Francie 18. století…
 
Jan Krejča – theorba
Monika Knoblochová – cembalo
 
Cembalo mnohokrát jinak
6. 10. 2019  
 Celé období baroka už od začátku 17. století bylo bez nadsázky doménou generálbasu. Na jeho principu fungovala většina hudby. Přesto se tu a tam začaly v komorní hudbě vyskytovat skladby s tzv. obligátním cembalem, v nichž byl přesně vykomponovaný part pravé ruky. Mimo nich však také existovaly parádní kusy, v nichž se uplatnilo kromě vrchního hlasu  (např.  viola da gamba) koncertantní cembalo a zároveň basso continuo, které by mělo být realizováno dalším cembalem + basovým nástrojem. Tento typ sonát je na koncertech velice málo ke slyšení jednoznačně z praktických důvodů.  Z nastíněného instrumentáře lze ovšem tušit, že se jedná  o ve zvuku mimořádně barevnou a plnou kombinaci, kterou bychom velmi rádi zprostředkovali našemu publiku. Autoři jako G. Ph. Telemann nebo J. G. Graun, kteří si tento typ obsazení oblíbili, jsou zárukou nejvyšší hudební kvality. Dalším rozšířením tohoto repertoáru jsou pak skladby s pouhým označením con basso, které dává jak možnost hrát pouhou basovou linku anebo doplnit očíslování a realizovat basso continuo. A pak se nám také nabízejí sonáty pro dva klávesové nástroje, jejichž party vycházejí pouze z číslovaného basu. A nakonec existovaly i skladby senza basso jako např. Telemannovy Fantasie pro housle či violu da gamba. Program bude opět pestrý, zajímavý a poučný zároveň.


Helena Zemanová - barokní housle
Hana Fleková  - viola da gamba
Pablo Kornfeld, Monika Knoblochová – cembala

 
 
 
 
Giovanni Bottesini (1821-1889)
3. 11. 2019
kontrabasista, skladatel a dirigent, pozoruhodná osobnost, která přesto naší širší veřejnosti zůstává neznámá… Bottesini už v necelých 20 letech začal dráhu mezinárodně uznávaného virtuóza, jako dirigent premiéroval mj. operu Aida G. Verdiho, jehož byl blízkým přítelem – navzdory tomu se dobrovolně po určité období nechal zaměstnat v operním orchestru jako běžný kontrabasista, aby získal „ansámblové“ zkušenosti – i zde však zakrátko proslul oslnivými sólovými výstupy mezi jednotlivými dějstvími oper, kterými bavil publikum.  
 
Z jeho skladeb pro kontrabas nás zaujala tvorba inspirovaná právě operním repertoárem – konkrétně „Nel cor più non mi sento“, árie z opery „L´amor contrastato“ G. Paisiella, kterou Bottesini přepracoval na variace pro kontrabas a klavír, podobně jako jí byl L. van Beethoven inspirován k samostatným variacím pro klavír. Samozřejmě je naším záměrem, aby vedle těchto zpracování, slyšelo publikum i originální Paisiellovu verzi. Podobným případem je i „Fantasia La Sonnambula“, variace pro kontrabas a klavír zkomponované na árii ze stejnojmenné opery V. Belliniho. Zároveň bychom rádi představili i Bottesiniho původní písňovou tvorbu, např. „Une bouche aimée“ nebo „Tutto il mondo“, s doprovodem klavíru a samozřejmě se všudypřítomným kontrabasem...
Pavla Radostová – soprán
Ján Prievozník – kontrabas
Monika Knoblochová – historický klavír
 
Václav Josef Spurný (? – 1754, Paříž)
17. 11. 2019 
 
Václav Josef Spurný - bezesporu vrcholně zajímavá a zároveň tak trochu tajemná osobnost, neboť doposud je o něm známo jen velmi málo informací. Jednou z nich je, že svoji uměleckou dráhu nastoupil v Mannheimu, odkud přešel do Paříže. Víme o něm, že byl výrazným violoncellistou a skladatelem a že jeho skladby vycházely vedle nejzvučnějších jmen té doby a mimo to také, že zastával prestižní pozici skladatele ve službách prince Carignana. S jistotou lze tvrdit, že Spurného hudba je krásná a velice zajímavá a zaslouží si být hrána. A první veřejnou příležitostí, během které zazní Spurného skladby, bude právě koncert Hudebního salonu Café crème! V Paříži v této době však působili i další skladatele českého původu – např. Václav Vodička. Představení Spurného tvorby v souvislosti s jeho českým současníky žijícími rovněž ve Francii přináší publiku ucelený obraz doby a jistě zajímavý pohled na neprávem opomíjenou českou skladatelskou osobnost.
 
Libor Mašek, Hana Fleková – violoncello
Jan Krejča – theorba
Monika Knoblochová - cembalo
 
 
 
Melancholická elegance staré Anglie
8. 12. 2019 
 
Ansámbly tvořené celými rodinami nástrojů od nejvyššího po nejnižší (např. zobcové flétny či violy da gamba) se nazývaly consorty a repertoár pro tato uskupení byl v 16. a 17. století velmi bohatý a oblíbený. Dominantní zemí, kde kvetla consortová hudba, byla Anglie, a skladby pro ni psali nejlepší skladatelé své doby. Tato barevná, bohatá a rozmanitá hudba je v Čechách velmi málo hrána, a proto bychom rádi českému publiku představili autory jako O. Gibbons, W. Byrd, T. Tomkins, T. Morley ad., ale také z pozdější generace např. M. Locke. Protože tato hudba byla často pěstována i v kruzích nadšených a vzdělaných amatérů, kteří se hudbě věnovali ve volných chvílích po práci, program doplní četba úryvků z deníku Samuela Pepyse, úředníka a nadšeného hudebního amatéra, žijícího v polovině 17. století v Londýně.
 
 
Consort viol da gamba
Jakub Michl - diskantová a basová viola da gamba
Hana Fleková - basová viola da gamba
Melusine de Pas - tenorová viola da gamba
 
Monika Knoblochová - varhanní pozitiv a virginal
 
 

 
 

2018, 10. ročník:

 

21. ledna 2018
Hudební burleska
 
Strhující představení plné neustálých překvapení, ohňostroj charakterů, proměn a nálad vyjádřený tancem, pantomimou i ostrými střihy v hudebních náladách a stylech, hra světel a tmy, dokonalé splynutí hudby a pohybu… Na scéně se opět potkává nejen stará hudba se soudobou, ale i hudba s tancem, jeviště je zároveň hledištěm.
 
Andrea Miltnerová – tanec, pantomimaJulie Braná – barokní a raně barokní zobcové flétnyMonika Knoblochová – cembalo, varhany, klavír
Jan Komárek – světelný design
 
18. února 2018
Exotika v barokní hudbě
 
Je až překvapivé, v jak velké oblibě byly exotické motivy a inspirace už v hudbě 18. století – Číňané, Egypťané, Inkové nebo divoši ožívali v cembalových skladbách Fr. Couperina, J. Ph. Rameaua nebo P. Royera. V řadě z nich se jedná o transkripce z jejich vlastních oper. To nás přivedlo na myšlenku rozšířit cembalový exotický repertoár o další vlastní transkripce. Můžete se těšit!
 
Clara Nováková – flétna, Monika Knoblochová – cembalo
 
18. března 2018
Conversation musicale
 
Společný repertoár a vzájemné vlivy violy da gamba, loutny a cembala. Svět barokní Francie vynikal hravostí, vynalézavostí, půvaby i vtipem - ty se ale netýkaly pouze hudby, nýbrž prodchnuly celou oblast umění, galantní poezii nevyjímaje. A tak je nasnadě tento hravý repertoár propojit s rozpustilou a lehce lechtivou poezií, často uváděnou právě v salónech…
 
Hana Fleková – viola da gambaMiloslav Študent – arciloutna a barokní kytaraMonika Knoblochová – cembalo
 
15. dubna 2018
Princ Chocholouš - představení v 15h a v 19:30!!!
 
Kdo by neměl rád pohádky? Věhlasný francouzský pohádkář, spisovatel a vysoký úředník na dvoře krále Ludvíka XIV., Charles Perrault se proslavil jako jeden z prvních spisovatelů a vydavatelů pohádek. Jeho anonymně vydané "Pohádky mé matky husy" měly neobyčejný úspěch. Doba Ludvíka XIV. nám zároveň dává možnost čerpat z přebohatého množství repertoáru jak pro instrumentální předěly mezi pohádkami, tak i pro hudební ilustraci děje, který stavíme na výrazném hereckém projevu. 

Jana Semerádová - barokní příčná flétna
Monika Knoblochová - cembalo

Karel Kratochvíl - loutky


30. září 2018
Umění kontrabasu

...aneb virtuozita, kde ji nečekáte!
Přestože je kontrabas dnes pokládán za nástroj převážně orchestrální, vznikaly pro něj už od poloviny 18. století velmi náročné sólové skladby. Pravou výzvou jsou pak transkripce nejčastěji violoncellového repertoáru, do kterých se však mohou pustit jen kontrabasisté z nejvirtuóznějších…


Jano Prievozník - kontrabas
Monika Knoblochová - cembalo, pianoforte21. října 2018
Il teatro alla moda - Divadlo podle módy! 

Satiricky rozverný pamflet italského skladatele Benedetta Marcella (1686 – 1739), vzniklý pro potěchu i jako povyražení z nudných povinností, přináší skvostnou zábavu i dnešnímu posluchači. Hudební poklady této doby pak uchvátí jeho duši!

Irena Troupová – soprán 
Monika Knoblochová – cembalo 


11. listopadu 2018
Jazz a cembalo? Jambalo!
Benefice pro Café crème    
…přece to nevzdáme!!!
 
Propojit zdánlivě nepropojitelné se interpretům již podařilo v oceňovaném koncertu s názvem Just about Love. Nyní se dostáváme ještě hlouběji. Jazzové improvizace na známá témata cembalového repertoáru, či paralely v harmonických postupech v barokní i jazzové literatuře otevírají prostor pro zcela nový pohled na hranice hudebních žánrů, tradiční interpretaci a zaběhlá schémata. Chystá se i ochutnávka z připravovaného CD, která propojují hudbu J. S. Bacha a současný jazz. Překvapivé spojení, hluboká souhra. 
 
Najponk - klavír
Monika Knoblochová - cembalo


9. prosince 2018
Hudební baroko Čech a Slovenska

Skladby českého a slovenského původu v kontextu evropské tvorby, hudební most mezi Prahou a Bratislavou, "česko-slovenská" osobnost Samuela Capricorna (1628-1665), spolupráce českých a slovenských hudebníků… 
Oslavujeme 100. výročí založení Československa a 10. výročí Hudebního salónu Café crème!!!

Musica Aeterna:
Collegium Café crème

 
Leták 9. ročníku - Café crème 2017 
aneb Co už máme za sebou
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one